Yara Bakımı Ünitesi

Tıbbi teknoloji ve hizmetlerin ilerlemesi ve gelişmesiyle, daha fazla insan 80 yaş ve üzeri yaşamaya başladı. Bu gelişme de beraberinde, eskiden takip edilenden çok daha fazla kronik yara problemini getirdi. Yara bakımı ünitemizde, özellikli malzemelerle, Gümüş Nitratlı kollajen dokularla veya hyaluronik asit türevi malzemelerle -gerekirse yurtdışından getirerek-, aylardır tedavi edilemeyen yaraların kapatılmasını sağlıyoruz. Bu teknolojik malzemeler dışında VAC tedavisi veya kök hücre ve PRP tedavisi de çok sık kullandığımız teknikler.  Hiçbir yara birbirinin aynısı değil.  Her yara, farklı tedavi basamakları gerektiriyor. Bizim başarımız, elimizdeki anjiyografi, balon robotik anjiyoplasti ve benzeri tıbbi son teknolojik cihazlarla ve lokal hiperbarik oksijen uygulama cihazı sayesinde , aynen satranç oynar gibi dikkatli hamlelerle yarayı yönetmek ve yoketmek. Bu konuda 15 yıl tecrübeli yara bakım uzmanımız da tam zamanlı olarak, Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Mustafa Saygın kliniğinde hizmet vermektedir. Kliniğimizde hastalarımızın vücudundan alınan özellikli ve çok hızlı deri yapısına dönüşen hücrelerle; açık yaralar kısa sürede kapatılabiliyor. Yara tedavisinde aynı zamanda  Ozon tedavisi ve biyorezonans da kullanarak farklı tekniklerin bir araya geldiği bir program oluşturuyoruz. Tedaviler ağrısız ve acısız. Uygulamalar esnasında derin yaralar olursa; anestezi uygulama şansımız da var.

Bacakta ve ayakta geçmeyen yara neden olur ?

Ayakta ve bacakta geçmeyen yaraların çoğu atardamar tıkanmalarının, ileri evre toplardamar tıka-nıklığının veya enfeksiyon odaklı hastalıklardan olur. Atardamar tıkanmalarında genellikle doku-lar beslenemediği için parmak uçları veya topukta yaralar çıkar. Toplardamar tıkanmalarında ise kirli kan ayak bileği bölgelerinde biriktiği için ayak bileği iç yada dış yüzünde yara çıkar ve bu bölgeler genellikle kahverengidir. Enfeksiyonlarda ise yara bölgesi sıcak ve kıpkırmızı olur.

Yara Bakımı ne demektir ?

Yara bakımında başarı sağlamak için önce sebebini doğru anlamak gerekir. Bunun en pratik you ise hastanın damar laboratuvarında ayrıntılı değerlendirilmesidir. Bu sebep bulunduktan sonra, antibi-yotik tedavisi, robotik atardamar açma tedavisi, Ozon tedavisi, Hiperbarik (yüksek Basınçlı) oksijen tedavisi, İlaçlı damar tedavileri, PRP, GRP, VAC ( Vakum destekli yara tedavisi), yaraya protein ve gen enjekte edilerek tedavi, Epiderm (Yapay Deri) Gümüşlü yara bakım pansumanları, ve hüc-resel enjeksiyon tedavileri gibi çeşitli teknik ve teknolojiler uygulanarak yapılır. Tüm bu sistemler Dr Mustafa Saygın’ın kliniğinde hastalarımızın hizmetindedir.

Yara Bakım tedavisi ne kadar sürer ?

Yara bakım tedavileri genellikle seanslar halinde yapılır. Yaranın sebebine göre ilk seanslar günlük yada günaşırı, daha sonra 3–4 günde bir değiştirilen pansumanlar halinde yapılır. Seanlarda Dr. Mustafa Saygın’ın kliniğinde her zaman bir profesyonel ve doktor eşlik eder ve yapar. Hastalarımı-zın evinde veya otelinde de bu uygulamaları yapıyoruz.

Yara bakımı ağrılı bir işlem midir ?

Yara bakımı esnasında çok hafif pansumanlar değiştirilirken ağrı hissedilebilir.

Yara Debridmanı ne demektir ?

Yara bakımı öncesinde ve yara bakım seansları esnasında, lokal anestezi uygulanarak, yaranın içinde ve sınırlarında oluşan nedbe dokularının ve ölü dokuların cerrahi olarak temizlenmesidir. Yara ne kadar temiz ve kanlı olursa, o kadar çabuk iyileşir.