Vasküler Damar Renkli Doppler

Renkli dopler ultrasonografi, özellikle son 10 yıldır teknolojik olarak dramatik ilerlemeler kaydeden bir konudur. Renkli dopler ultrasonografi ile o kadar net görüntüler elde edebiliriz ki, damar duvarlarındaki 1 mm kadar kireçlenmeler veya toplardamalardaki kibrit büyüklüğündeki bir pıhtı bile rahatlıkla ayırt edilebilir. Bu da bir çok damar hastalığında erken teşhis ve tedaviyi mümkün kılmakta ve mükemmel sonuçlara çok kısa sürede ulaşmamızı sağlamaktadır. Renkli dopler ultrasonografiyle zayıf veya orta kilodaki hastalarımızda hiç anjiyografiye gerek kalmadan, böbreğe zararlı boyaları vermeden ve radyasyona maruz kalmadan kolda ve bacakta atardamar ve toplardamar işlemlerini yapabilmekteyiz. Renkli Dopler ultrasonografi, tedavide sadece ilgili bölgeye jel sürülerek yapılan ve ağrısız acısız bir işlemdir. İlgili bölgeye yoğun ses dalgalarını yönlendirerek yapılan bu işlemde damarlar hakkında çok ayrıntılı bilgi elde edilir. Damar çapı, eni, akım hızı, akım hacmi, ve darlık varsa darlık oranları bile 30 dakikalık bir inceleme ile anlaşılabilir.