Kalp Cerrahisi

Günümüzde kalp cerrahisi ve kalp ameliyatları çok ciddi teknolojik evrim geçirmiştir. İşlemler artık çalışan kalpte ve küçük kesilerle ve minimal invazif yöntemlerle yapılabilmektedir. Hastalarımız kalp ameliyatlarından sonra genellikle bir gün yoğun bakımda kalır ve ardından serviste yürümeye başlarlar. Kalp ameliyatlarında minyatürze pompa sistemleri sayesinde artık kanama, enfeksiyon, solunum fonksiyon bozukluğu gibi problemler çok daha seyrek olmaktadır. Özellikle ameliyatlarda uyguladığımız pulsatil perfüzyon ve softshell rezervuar koruma sistemleri, sentrifüjal başlık teknolojileri hiçbir yerde hastalarımızın bir arada bulamayacağı uç noktada kusursuzluk teknolojileridir.