Felç (Acil Tedavi)

Hastalarımız genellikle başvurduklarında gecenin bir yarısı ya da sabaha karşı çok zor saatlerde konuşma bozukluğu, kolda ve bacakta tutmama, bilinç kaybı, bulantı, kusma, vücudun sol ya da sağ yarısında tam güçsüzlük ve hissetmeme gibi şikayetleri oluyor. Bu hastalarımızda felcin başlangıcından itibaren ilk üç ile altı saat arasında acilen beyin emar ve tomografiler çekildikten sonra anjiyografiye alıp pıhtı çıkarma ve veya pıhtı eritme işlemi yaptığımızda hastamız birkaç saat içerisinde tamamen normale dönebiliyor. Diğer taraftan şah damarında tıkanma ya da kritik daralma var ise aynı zamanda cerrahi olarak bu şah damarının açılması ve beraberinde aynı seansta perkütan teknikle beynin içine girip pıhtı çıkarma işleminin devam etmesi gerekiyor. Biz bunlara hybrid cerrahi teknikleri diyoruz.