Damar PRP Tedavisi

Kliniğimizde ve hastanelerimiz bünyesinde yönettiğimiz ünitelerimizde, tüm vasküler laboratuvar cihazlarımızı uzman kalp damar cerrahları yönetiminde özel eğitimli vasküler teknolojist hemşirelerimiz opere etmektedir. Örneğin, renkli doppler ultrasonografi ile bir bacak damar incelemesine yaklaşık 45 dakika süre ayırdığınızda – elinizde de 3 boyutlu yumuşak doku analizli bir renkli doppler ultrasonda varsa – damar anatomisi ve fonksiyonuyla ilgili en ince ayrıntısına kadar bilgi edinebilirsiniz. Bu çok önemlidir çünkü, yapacağımız tedavinin stratejisini bazen anjiyografiye gerek kalmadan iyi yapılmış bir ultrasonografi ile netleştirebiliriz.