Arteriovenöz Fisfül

Diyaliz tedavisi alan hastalarımızın kol bacak ve boyun bölgesinde et damarla ve ya sentetik damarla diyalize girebilecekleri uygulamalar yapılır. Bu damarların düzenli olarak (4 Ayda 1) Renkli Doppler Ultrasonografi ile eni boyu çapı ve damarların içindeki kan akım debileri ve hızları ölçülmesi gereklidir. Bu sayede hastalarımızın diyalize girdikleri damarlar tıkanmadan veya acil bir damarsal problem oluşmadan önce erken tanı ve tedavi yapılabilmektedir. Özellikle damar içi robotik girişimsel son teknolojiler ile damarların beklenenden çok daha uzun yıllar boyunca verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyoruz.