Akciğer Pıhtısı Acil Tedavisi

Dünya gezegeninde en sık ölüm sebebi kalp kriziyken, ikinci ölüm sebebi akciğere pıhtı atmasıdır. Hastalarımız genellikle acil şartlarda başvuran genç ya da orta yaşlı, şiddetli nefes darlığı, göğüs yan ağrısı ya da üst sırt ağrısı, nefes almakla batma ve çarpıntı şikâyetleriyle başvuruyorlar. Acil müdahale yapılmaz ise ölüm riski çok yüksektir. Ölüm olmasa dahi bu hastalarımız yıllarca nefes darlığı ve ileri derecede efor kısıtlığı yüzünden hayatlarını doya doya yaşayamıyorlar. Böyle durumlarda bir dakika içerisinde akciğerin anjiyografisini çekiyoruz ve hastalarımızı genellikle ameliyatsız teknikle anjiyografi odasında tedaviye alıyoruz. Bu işlemde kasıktan lokal anesteziyle girilerek uzun teller yardımıyla kalbin içinden geçilip akciğer atardamarına pıhtılı bölgelere ulaşılır. Robotik pıhtı eritme ve pıhtı emici cihazlarla son teknoloji uygulamalar sayesinde akciğerin damarını tıkayan pıhtı dakikalar içerisinde temizlenir.